Algemene Voorwaarden van Surfveilig.nl

1. Inleiding Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten aangeboden door Surfveilig.nl, een handelsnaam van Provizado, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83251154.

2. Gebruik van de Website

 • De inhoud van de website is bedoeld voor uw algemene informatie en gebruik.
 • Het is uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website voldoen aan uw specifieke eisen.

3. Auteursrecht en Intellectueel Eigendom

 • Alle inhoud op de website, inclusief tekst, grafisch materiaal, logo’s, afbeeldingen, en software, is eigendom van of gelicenseerd aan Provizado.
 • Ongeautoriseerd gebruik van deze inhoud kan leiden tot een claim voor schadevergoeding en/of een strafbaar feit.

4. Aansprakelijkheid

 • Provizado is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortkomt uit het gebruik van deze website.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe links.

5. Affiliate Links

 • Deze website kan affiliate links bevatten waarvoor wij een commissie kunnen ontvangen.

6. Privacy

 • Uw privacy is belangrijk voor ons. Ons privacybeleid, dat deel uitmaakt van deze voorwaarden, beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

7. Wijzigingen en Beëindiging

 • Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de website op elk moment te wijzigen of te verwijderen.
 • Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt.

8. Toepasselijk Recht

 • Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de Nederlandse wetgeving.

9. Contact

Datum van laatste wijziging: 29-01-2024