Disclaimer

De website GAMERWARE.NL is een merknaam van GAMERWARE.NL – Niets op deze website mag door anderen dan GAMERWARE.NL geheel of gedeeltelijk openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd, of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand.

De informatie en gegevens op deze website zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld en (mede) gebaseerd op door uitvoerende tech giganten en andere participanten verstrekte gegevens. Aan de inhoud van deze website kunnen jegens GAMERWARE.NL geen rechten worden ontleend. GAMERWARE.NL is niet aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van kennelijke onjuistheden of fouten op deze website.

GAMERWARE.NL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste informatie op deze website.